Přeskočit na obsah

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

Dotace na podporu realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodněné a zdravotně ohrožené občany) včetně podpory nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 1. 2019 – 8. 2. 2019 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Právnická a fyzická osoba, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících s ochranou zdraví včetně podpory specifických skupin obyvatelstva a jejich rodin.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora realizace ozdravných a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodněné a zdravotně ohrožené občany) včetně podpory nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel.
 • Podpora vzdělávacích, výchovných i praktických aktivit zaměřených na zdravý životní styl a na prevenci v oblasti zdraví, realizovaných pro všechny skupiny obyvatel.
 • Podpora jednorázových akcí organizovaných pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich pracovních dovedností a odborných kompetencí.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 35 000 CZK.
 • Míra podpory činí 100 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem nemůže být PO kraje.
 • Žadatelem nemůže být obec.
 • Dotaci nelze použít na mzdy zaměstnanců (lze použít pouze na odměny lektorům).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru