Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

fitness-332278__340
Share Button

Dotace na podporu zdraví a zdravého způsobu života všech skupin obyvatel Olomouckého kraje za účelem zlepšování zdravotního stavu, což je ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 4. do 16. 4. 2021.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zdravotněpreventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel je podpora realizace ozdravných, edukačních a rehabilitačních aktivit určených pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané včetně dětí a seniorů) a podpora nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel (dotaci lze použít na zajištění celoroční činnosti).
  • Podpořena může být také realizace vzdělávacích, výchovných a praktických aktivit zaměřených na zdravý životní styl, zvyšování informovanosti o možnostech prevence v oblasti zdraví a na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví, realizovaných pro všechny skupiny obyvatel.
  • Podpořit lze rovněž jednorázové akce organizované pro osoby pracující ve zdravotnictví ke zvyšování a udržování jejich pracovních dovedností a odborných kompetencí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 35 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Spoluúčast: bez povinné spoluúčasti.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat více žádostí na různé akce/činnosti. Na tutéž akci/činnost v rámci vyhlášeného dotačního titulu však žadatel může podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>