Přeskočit na obsah

Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel v Olomouckém kraji

Dotace na podporu aktivit vedoucích k ochraně a upevnění zdraví a prevenci nemocí u všech skupin obyvatel Olomouckého kraje a podpora činnosti neziskových organizací podporujících specifické skupiny obyvatel.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 1. 2024 do 29. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora zdravotně-preventivních aktivit pro všechny skupiny obyvatel je podpora realizace konkrétních ozdravných, edukačních a rehabilitačních aktivit určeních pro specifické skupiny obyvatel (zdravotně znevýhodnění a zdravotně ohrožení občané včetně dětí a seniorů) a podpora nekomerční, neziskové a obecně prospěšné činnosti organizací zaměřených na pomoc specifickým skupinám obyvatel (dotaci lze použít na zajištění celoroční činnosti organizace, např. na nájem, tvorbu propagačních a informačních materiálů,
    nákup drobného vybavení či konkrétních pomůcek důležitých pro specifickou činnost organizace atd.)
  • Podpořena může být také realizace připravených edukačních aktivit realizovaných pro všechny skupiny obyvatel, zaměřených na zdravý životní styl, zvyšování informovanosti o možnostech prevence v oblasti zdraví a na výchovu občanů k péči o vlastní zdraví. Dotaci lze použít výhradně na realizaci konkrétní akce/projektu, nikoli na tvorbu projektu nebo projektové dokumentace.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 35 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 10 000 Kč.
  • Spoluúčast: bez povinné spoluúčasti.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost na akci/činnost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru