Přeskočit na obsah

Podpora zdravotně preventivních aktivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském kraji

Dotace na podporu aktivit směřujících ke zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím projektů, akcí a aktivit zaměřených na zdraví a prevenci nemocí, edukaci a výchovu ke zdraví, zdravotní gramotnost a zvyšování informovanosti v prevenci zdravotních rizik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), obecně prospěšné společnosti, obce a svazky obcí, příspěvkové organizace, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a ostatní subjekty, jejímž předmětem činnosti je poskytování služeb souvisejících s podporou zdraví, a kteří realizují aktivity v oblasti zdravotně preventivních aktivit a výchovy ke zdraví na území Jihočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytuje k podpoře realizace aktivit zaměřených na tyto oblasti zájmu: 
  • podpora zdravého životního stylu,
  • zdravý start do života dětí a mládeže,
  • zdravé stárnutí,
  •  prevence infekčních nemocí,
  • snížení výskytu neinfekčních onemocnění,
  • snížení výskytu úrazů,
  • snížení výskytu poranění způsobených násilím,
  • zdravé místní životní podmínky,
  • podpora duševního zdraví.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2020 k dispozici, činí 250 tis. Kč.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 CZK.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele činí 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru