Přeskočit na obsah

Podpora zemědělské produkce v Afghánistánu

Česká rozvojová agentura vyhlašuje Výběrové řízení v rámci dotačního titulu Podpora zemědělské produkce v Afghánistánu v oblasti projektů zahraniční rozvojové spolupráce předložených nestátními neziskovými organizacemi. Program je zaměřen na podporu projektů v sektoru zemědělství, které jsou definovány afghánskou vládou. Důraz je kladen na zvyšování praktických znalostí a dovedností místních obyvatel, kteří působí v zemědělství (primárně farmáři), snaha o maximální zapojení žen a dívek.

Příjem žádostí:

  • Do 12. 12. 2014 do 14.00 hodin v písemné podobě.

Příjemci podpory:

  • Neziskové organizace (spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení registrovaných církví, nadace, územní samosprávné celky, další právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb).

Typy podporovaných projektů:

  • Zvyšování praktických znalostí a dovedností místních obyvatel působících v zemědělském sektoru (primárně farmáři, ale i zemědělští úředníci a odborníci).
  • Snaha o maximální zapojení žen a dívek.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků na období let 2015 — 2017 činí 19.000.000 Kč.
  • Dotace se poskytuje v obvyklé výši 70 % rozpočtových nákladů projektu, v odůvodněných případech poskytne ČRA dotaci do max. výše 95 %.

Specifika a omezení:

  • Bude podpořen pouze jeden projekt.
  • Žádost se podává písemně na adrese České rozvojové agentury.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

ZDROJ

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru