Přeskočit na obsah

Podpora zemědělství a lokální produkce v Libereckém kraji

Dotace na zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. února – 1. dubna 2024.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být zpracovatelé potravin, krmiv a zemědělských produktů a zemědělci hospodařící v souladu se standardy DZES1 na ploše max. 150 ha, s výjimkou projektů na zlepšení stavu půdy, kdy je limit navýšen na 2000 ha (například podrývání, hluboká orba, zapravování kompostu a statkových hnojiv).
 • Žadatel je fyzická osoba podnikající, nezisková organizace nebo mikropodnik.
 • Žadatel podniká v zemědělské prvovýrobě nebo zpracování a prodeji potravin a produktů ze zemědělství.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny (např.: vybavení a služby vedoucí k propojení rostlinné a živočišné produkce s cílem zvýšení organické složky v půdě, přechod od konvenčního k udržitelnému hospodaření s důrazem na hospodárné využit materiálů, recyklaci a úsporu energií, protierozní opatření, rozdělení svažitých pozemků remízem, zkvalitňování půdy – např. podrývání, zapracování statkových hnojiv, biouhlu, agrolesnictví, využití srážkových vod).
 • Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství (např.: technologie zpracování, skladovací prostory, zázemí pro prodej, úprava budovy na prodejnu, vybavení prodejny, komunitou podporované zemědělství – KPZ, zemědělská mechanizace, výměna zemědělských komodit).
 • Zachování a obnova krajinného rázu a venkovského charakteru nemovitostí (např.: obnova mlatových cest a alejí, drobné opravy statku, rozvoj rodinných farem, obnova sadů původních ovocných odrůd).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 300 000 Kč.
 • Míra podpory: 50 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 1. 1. 2024 — 30. 9. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru