Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce v Libereckém kraji

images (1)
Share Button

Dotace na podporu výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a vytrvalých bylin pro kvalitnější potravní nabídku včelstev a rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 1. února – 29. dubna 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadateli mohou být včelaři, zpracovatelé potravin a krmiv a zemědělci hospodařící v souladu se standardy DZES2 na ploše max. 150 ha.
 • Žadatel je fyzická osoba, OSVČ, nezisková organizace nebo mikropodnik.

Typy podporovaných projektů:

 • Účel podpory A
  • Podpora včelařství a zlepšení opylovací služby včelstev Výměna starých úlů (specifikace viz část N) za nové ke zlepšení zdravotního stavu včelstev Podpora výsadeb neinvazivních včelařských dřevin a vytrvalých bylin pro kvalitnější potravní nabídku včelstev Podpora šlechtitelských chovů včel.
 • Účel podpory B
  • Rozvoj zemědělství, které vede ke zlepšování stavu půdy a krajiny (např.: vybavení a služby vedoucí k propojení rostlinné a živočišné produkce s cílem zvýšení organické složky v půdě, přechod od konvenčního k udržitelnému hospodaření s důrazem na hospodárné využit materiálů, recyklaci a úsporu energií, protierozní opatření, rozdělení svažitých pozemků remízem, zkvalitňování půdy – např. biouhlem, agrolesnictví, využití srážkových vod).
  • Zpracování místní produkce pro lokální trh, prodej ze dvora, barterový obchod, komunitně podporované zemědělství (např.: technologie zpracování, skladovací prostory, zázemí pro prodej, úprava budovy na prodejnu, vybavení prodejny, vratné bedny pro systém KPZ, zemědělská mechanizace, výměna zemědělských komodit).
  • Zachování a obnova krajinného rázu a venkovského charakteru nemovitostí (např.: obnova mlatových cest a alejí, drobné opravy statku, rozvoj rodinných farem, obnova neoplocených sadů původních ovocných odrůd) Přednostně budou podpořeny projekty komplexního charakteru kombinující výše uvedené oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 3 000 000 Kč.
 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí A 10 000 Kč  a minimální výše podpory B je 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 300 000 Kč.
 • Dotace bude poskytnuta až do výše 50% z celkových způsobilých výdajů projektu, avšak maximálně 300 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu je pouze na území Libereckého kraje a žadatel nesmí využít na daný projekt více dotačních zdrojů kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>