Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji

stažený soubor
Share Button

Dotaci na prohlubování vzájemné spolupráce a komunikace mezi turistickými informačními centry, Olomouckým krajem, Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Střední Moravou – Sdružení cestovního ruchu, v rámci systému organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji za účelem zlepšení informovanosti návštěvníků o možnostech cestovního ruchu v Olomouckém kraji.

Příjem žádosti:

 • Žádosti lze podávat od 25. 1. 2021 do 5. 2. 2021 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • Obce či svazky obcí na území Olomouckého kraje.
 • Fyzické a právnické osoby.
 • Jiná právnická osoba, jejím předmětem činností provozování turistického informačního centra.

Typy podporovaných projektů:

 • 13 – 01 – 3 – Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji:
  • a) zajištění rozšiřujících služeb poskytovaných turistům jako průvodcovství, zajištění komplexnější akce skupinám či jednotlivcům, tvorba nových produktů, tvorba programů pro různé cílové skupiny apod.,
  • b) podpora zajištění provozu TIC v rámci rozšířené otevírací doby nad rámec běžné pracovní doby (snížení mzdových výdajů v období od 1. 6. do 30. 9. 2021),
  • c) podpora dalšího odborného vzdělávání pracovníků TIC,
  • d) rozšíření/zkvalitnění komunikačních kanálů (tvorba responzivního designu webu TIC, technická podpora on-line transferu kalendáře akcí z lokálního webu žadatele na portál www.ok-tourism.cz, zřízení hotspotu/chargepointu před budovou TIC aj.),
  • e) zajištění technického zázemí pro cykloturisty a sportovního vybavení pro turisty (stojany na kola, servisní pomůcky na kola, trekingové hole aj.),
  • f) tvorba materiálů propagující turistické cíle v lokalitě (trhací mapy, letáky aj.),
  • g) naplnění podmínek certifikace TIC v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt 30 000 Kč
 • Maximální výše dotace na jeden projekt 60 000 Kč.
 • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem v dotačním titulu č. 3 nemůže být subjekt (fyzická nebo právnická osoba), která není provozovatelem TIC v Olomouckém kraji a která nemá certifikaci v rámci Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR, případně se nechystá bezprostředně o tuto certifikaci požádat.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>