Přeskočit na obsah

Podpora zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hlavním městě Praze

Dotace na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na prvním stupni základních škol na území HMP.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Městské části hlavního města Prahy.
 • Realizátorem Projektu může být spolek, pobočný spolek, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a fyzická osoba nepodnikající dle živnostenského zákona.

Typy podporovaných projektů:

 •  Podpora je určena na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na prvním stupni základních škol na území HMP formou: 
  • a) aktivní spolupráce pedagogických pracovníků přímo v hodinách tělesné výchovy s cvičiteli a trenéry s licencí II. třídy, s kvalifikací získanou na základě školení u vzdělávacího zařízení akreditovaného u MŠMT se závěrečnou zkouškou, nebo závěrečnou zkouškou u autorizované osoby dle zákona č. 179/2006 Sb., a kteří působí ve sportovních klubech a sportovních organizacích zaměřených na pohybovou gramotnost, trénink dětí a mládeže, v odůvodněných případech při nedostatku kapacit trenérů vyšších tříd lze akceptovat i trenérské licence III. třídy,
  • b) aktivní spolupráce pedagogických pracovníků přímo v hodinách tělesné výchovy se studenty oborů vysokých škol, zaměřených na pohybovou gramotnost dětí a mládeže, kterým jejich odbornou způsobilost potvrdí příslušná škola,
  • c) další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol prvního stupně u institucí s oficiální akreditací MŠMT za cílem zvýšení jejich kvalifikace v kurzech a vzdělávacích programech zaměřených na pohybovou gramotnost dětí na prvním stupni základních škol.

Forma a výše podpory:

 • Způsobilým nákladem jsou výhradně neinvestiční náklady na: 
  • a) mzdové náklady asistentů s limitem příspěvku 600 Kč na jednu vyučovací hodinu (vč. odvodu na sociální a zdravotní pojištění), s celkovým limitem 30 000 Kč měsíčně.
  • b) odměny asistentů ve smluvním vztahu jako OSVČ s živnostenským oprávněním s limitem 600 Kč na jednu vyučovací hodinu, s celkovým limitem 30 000 Kč měsíčně,
  • c) školení pedagogických pracovníků základních škol prostřednictvím akreditovaných institucí s limitem příspěvku 20 000 Kč za 1 osobu v období pro čerpání podpory.

Doplňují informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru