Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

ruins-2193246__340
Share Button

Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 9. 2020 od 9:00:00 hodin do 30. 10. 2021 do 12:00:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce s počtem obyvatel do 5 000.
 • Mikroregion – Sdružení obcí Osoblažska, IČO 75137925, dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, který všemi svými členskými obcemi spadá do znevýhodněných oblastí vymezených v čl. VI.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, revitalizace a rekonstrukce objektů nebo areálů a jejich následné využití pro:
  • bytové prostory,
  • školy, mateřské školy a tělovýchovná zařízení,
  • kulturní a spolková zařízení,
  • zdravotnická zařízení, zařízení pro sociální podnikání,
  • místa aktivního a pasivního odpočinku.
 • Výstavba, revitalizace a rekonstrukce objektů nebo areálů a jejich následné využití pro:
  • lokální podnikatelské zóny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše:
  • 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel do 1000,
  • 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel nad 1000,
  • 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu DSO.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2020 a musí být ukončena do 30. 6. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>