Přeskočit na obsah

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 1. 2023 od 9:00:00 hodin do 14. 4. 2023 do 12:00:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce s počtem obyvatel do 5 000.
 • Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uvedený v čl. VI.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.
 • Výstavba, revitalizace a rekonstrukce objektů nebo areálů a jejich následné využití pro: 
  • školy, mateřské školy a tělovýchovná zařízení,
  • kulturní a spolková zařízení,
  • zdravotnická zařízení, zařízení pro sociální podnikání,
  • místa aktivního a pasivního odpočinku,
  • lokální podnikatelské zóny.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 000 000 Kč.
 • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně do výše: 
  • 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel do 1000,
  • 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel nad 1 000,
  • 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu DSO.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 1. 2022 a musí být ukončena do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru