Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje

village-of-saint-jeures-1001566__340
Share Button

Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) komplexních strategických dokumentů a pasportů majetku obcí Pardubického kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatelem u strategických dokumentů mohou být pouze obce Pardubického kraje s počtem obyvatel do 3 000 včetně.
 • b) Žadatelem u pasportů majetku obcí mohou být pouze obce Pardubického kraje s počtem obyvatel do 1 000 včetně.
 • Rozhodující je stav počtu obyvatel dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. 2021.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) komplexních strategických dokumentů a pasportů majetku obcí Pardubického kraje. Cílem programu je podpořit řízený rozvoj obcí Pardubického kraje na základě pořízení:
 • a) strategických dokumentů obcí. Výstupem programu jsou komunitní metodou zpracované strategické dokumenty obcí, které:
  • zachycují hlavní problémy rozvoje obce a formulují řešení jejich rozvojových potřeb. Tím podporují efektivní využívání finančního a personálního potenciálu obce;
  • slaďují představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, čímž slouží k prevenci budoucích sporů a zajišťují kontinuitu rozvoje obcí;
  • podporují vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
  • jsou podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.
 • Strategickými dokumenty dle bodu 1.1. se rozumí dlouhodobé strategie obce (s platností cca 10-20 let ) a střednědobé plány (s platností cca 4-5 let, pokud obec má již platnou dlouhodobou strategii – např. programy rozvoje obce) vytvořené komunitní metodou
 • b) Pasportů majetku obcí. Výstupem programu jsou pasporty obecního majetku, které:
  • obsahují informace nutné pro hospodárnou správu a údržbu majetku,
  • obsahují podrobné digitální informace o poloze, rozsahu a stavu majetku;
  • jsou kvalifikovaným podkladem pro rozhodování zastupitelstev obcí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 2 450 000 Kč.
  • a) Na strategické dokumenty obcí (bod 1.1.a) je předběžně vyčleněno 1 000 000 Kč a minimální výše podpory na jednu žádost je 20 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 100 tis. Kč.
  • b) Na pasporty majetku obcí (bod 1.1.b) je předběžně vyčleněno 1 450 000 Kč a minimální výše podpory na jednu žádost je 10 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 100 tis. Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele.
 • U strategických dokumentů obcí je poměr 70% dotace Pk a 30% vlastní podíl žadatele.
 • U pasportů obcí při velikosti obce do 500 obyvatel je poměr 70% dotace Pk a 30% vlastní podíl žadatele.
 • U pasportů obcí při velikosti obce od 500 do 1000 obyvatel je poměr 50% dotace Pk a 50% vlastní podíl žadatele.
 • U obcí s lokalizací ve vymezeném území problémových regionů Pardubického kraje (seznam obcí uveden v příloze č. 5 Výzvy), které jsou vymezeny Strategií rozvoje Pardubického kraje 2021 – 2027 (Strategie), je výše uvedená dotace Pk navyšována o 15%.

Specifika a omezení:

 • Program není určen na zpracování odvětvových/sektorových strategických dokumentů – např. odvětvové koncepce, generely (zeleně, veřejného osvětlení, apod.) a územně – plánovací dokumentace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>