Přeskočit na obsah

Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje

Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) komplexních strategických dokumentů a pasportů majetku obcí Pardubického kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 1. 2024 do 31. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • a) Žadatelem u strategických dokumentů mohou být pouze obce Pardubického kraje s počtem obyvatel do 3 000 včetně.
 • b) Žadatelem u pasportů majetku obcí mohou být pouze obce Pardubického kraje s počtem obyvatel do 1 000 včetně.
 • Rozhodující je stav počtu obyvatel dle údajů Českého statistického úřadu k 1. 1. 2022.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu zpracování (pořízení) komplexních strategických dokumentů a pasportů majetku obcí Pardubického kraje. Cílem programu je podpořit řízený rozvoj obcí Pardubického kraje na základě pořízení:
 • a) strategických dokumentů obcí. Výstupem programu jsou komunitní metodou zpracované strategické dokumenty obcí, které: 
  • zachycují hlavní problémy rozvoje obce a formulují řešení jejich rozvojových potřeb. Tím podporují efektivní využívání finančního a personálního potenciálu obce;
  • slaďují představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, čímž slouží k prevenci budoucích sporů a zajišťují kontinuitu rozvoje obcí;
  • podporují vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
  • jsou podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.
 • Strategickými dokumenty dle bodu 1.1. se rozumí dlouhodobé strategie obce (s platností cca 10–20 let ) a střednědobé plány (s platností cca 4–5 let, pokud obec má již platnou dlouhodobou strategii – např. programy rozvoje obce) vytvořené komunitní metodou
 • b) Pasportů majetku obcí. Výstupem programu jsou pasporty obecního majetku, které: 
  • obsahují informace nutné pro hospodárnou správu a údržbu majetku,
  • obsahují podrobné digitální informace o poloze, rozsahu a stavu majetku;
  • jsou kvalifikovaným podkladem pro rozhodování zastupitelstev obcí.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na program činí 2 350 000 Kč. 
  • a) Na strategické dokumenty obcí (bod 1.1.a) je předběžně vyčleněno 1 000 000 Kč a minimální výše podpory na jednu žádost je 20 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 100 tis. Kč.
  • b) Na pasporty majetku obcí (bod 1.1.b) je předběžně vyčleněno 1 350 000 Kč a minimální výše podpory na jednu žádost je 10 tis. Kč a maximální výše podpory na jednu žádost může dosáhnout 100 tis. Kč.
 • Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele.
 • U strategických dokumentů obcí (bod 1.1.a) a pasportů obcí (bod 1.1.b) je poměr 70 % dotace Pk a 30 % vlastní podíl žadatele.

Specifika a omezení:

 • Program není určen na zpracování odvětvových/sektorových strategických dokumentů — např. odvětvové koncepce, generely (zeleně, veřejného osvětlení, apod.) a územně – plánovací dokumentace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru