Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji

shutterstock_59074903.jpg
Share Button

Dotace na zpracovávání územního a regulačního plánu mohou získat obce do 2 tis. obyvatel v Olomouckém kraji. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. do 8. 2. 2021.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 2 000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity:
  • a) zpracování územního plánu,
  • b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (pokud se zpracovává),
  • c) zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění,
  • d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu,
  • e) zpracování regulačního plánu obce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 40 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí minimálně 60 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Projekt žadatele musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu pro územní obvod Olomouckého kraje.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>