Přeskočit na obsah

Podpora zpracování územně plánovací dokumentace v Olomouckém kraji

Dotace na zpracovávání územního a regulačního plánu mohou získat obce do 2 tis. obyvatel v Olomouckém kraji. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 22. 1. 2024 do 5. 2. 2024 do 12:00 hodin.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je obec podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 2 000 obyvatel v územním obvodu Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora projektů obcí zaměřených na následující aktivity: 
  • a) zpracování územního plánu,
  • b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (pokud se zpracovává),
  • c) zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána objektivními změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění,
  • d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu,
  • e) zpracování regulačního plánu obce.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů vychází z celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce uvedených v žádosti žadatele, a činí pro obce do 1 000 obyvatel 50 % a pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel 60 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů akce.
 • V případě, že celkové skutečně vynaložené uznatelné výdaje akce budou nižší než celkové předpokládané uznatelné výdaje akce uvedené v žádosti žadatele, je žadatel povinen v rámci vyúčtování dotace vrátit poskytovateli část poskytnuté dotace v souladu se Smlouvou tak, aby výše dotace odpovídala u obcí do 1 000 obyvatel maximálně 50 % a u obcí od 1 001 do 2 000 obyvatel maximálně 40 % z celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru