Přeskočit na obsah

Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích v Jihočeském kraji

Cílem programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 9. 3. 2020 do 20. 3. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem jsou obce, jejichž počet obyvatel nepřesáhl 1 000 obyvatel.
 • Žadatelé o grant musí splňovat následující podmínky:
  • mít sídlo na území Jihočeského kraje
  • být majiteli (správci infrastruktury, pronájemci nebo vypůjčiteli) zařízení či pozemků, kterých se investice, která je předmětem grantu dotýká nebo mít nájemní smlouvu na dobu min. 5 let, případně mít souhlas vlastníka dopravní infrastruktury, být přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu případně za tvorbu a koordinaci podporovaného produktu,
  • být přímo odpovědní za přípravu a řízení projektu,
  • prokázat schopnost a způsobilost daný projekt realizovat a do budoucna i udržovat.

Typy podporovaných projektů:

 • Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích (výhradně silnicích a místních komunikacích) osazením nových bezpečnostních prvků, jako například zřízení a úprava přechodů pro chodce včetně zabezpečení bezbariérového užívání přechodů osobami se zdravotním postižením, světelná signalizace, vodorovné a svislé dopravní značení, osazení zpomalovacích prahů, osazení svodidel nebo zábradlí v nebezpečných místech.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace grantového programu činí 2 000 000 Kč.
 • Minimální výše příspěvku je  20 000 Kč a maximální výše příspěvku je 200 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 20 %.

Specifika a omezení:

 • Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů) a dynamických zpomalovacích semaforů.
 • Mezi neuznatelné náklady patří zejména např.: zpracování žádosti o grant, správní poplatky (např. výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku), dlouhodobý nehmotný majetek (např. umělecká díla a předměty, výsledky výzkumu a vývoje), poplatky charakteru sankce (např. pokuty, penále), kancelářské vybavení, daně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru