Přeskočit na obsah

Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje

Dotace na nákup základního lůžkového vybavení nemocnic — nákup elektricky polohovatelných lůžek včetně příslušenství. Oprávněným žadatelem může být subjekt, který je poskytovatelem zdravotních služeb akutní lůžkové péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůtě pro podání žádosti je stanovena od 8. 6. 2018 do 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Subjekt, který je poskytovatelem zdravotních služeb akutní lůžkové péče.
 • Má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb.
 • Poskytuje zdravotní služby pacientům ve formě akutní lůžkové péče standardní na území Ústeckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Předmět podpory I. zahrnuje vybavení akutní lůžkové péče v následujícím rozsahu: 
  • Předmětem podpory je nákup pacientských lůžek s elektrickým polohováním zádového a stehenního dílu a s postranicemi.
  • Nákup zdravotních matrací standardních nebo antidekubitních pasivních.
  • Nákup pacientských nočních stolků s jídelní deskou.
  • Další nezbytné příslušenství pacientských lůžek (např. samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze atp.).
  • Přístrojové vybavení lůžek intenzivní péče a DIOP (např. infuzní pumpy, zvlhčovače, monitory (vč. modulu anestetických plynů), intraoseální vrtačky, neurostimulátory aj.).
  • Přístrojové vybavení ošetřovatelské péče, rehabilitační a kompenzační pomůcky (např. pomůcky pro hygienu, pokojová WC křesla a sprchovací křesla, zvedáky pacientů, moto dlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky pro převoz pacientů aj.).
 • Předmět podpory II. zahrnuje obnovu dlouhodobého majetku akutní lůžkové péče v následujícím rozsahu: 
  • Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního (hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny, sociální zázemí pacientů) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené pro pacienty akutní lůžkové péče.
  • Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení nemocničních výtahových zařízení umístěných v prostorách oddělení akutní lůžkové péče a primárně využívaných pro převoz pacientů akutní lůžkové péče.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů aktivit zahrnutých v žádosti.
 • Minimální výše poskytované dotace činí 30 000 Kč.

Specifikace a omezení:

 • Dotace může být použita pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících s předmětem podpory vzniklých v období od 1. 5. 2018 do 31. 12. 2019.
 • Žádost spolu s nedílnými přílohami se předkládá na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví.
 • Žádosti budou vyhodnoceny na základě ekonomické přiměřenosti nákladů a celkového počtu lůžek akutní péče standardní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru