Přeskočit na obsah

Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí v Kraji Vysočina

Program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 je zacílen především na zkvalitňování rodinných vztahů, vytvoření vhodnějších podmínek pro fungování rodiny, podporu zdravého životního stylu v rodinách a také na podporu proseniorských aktivit jako rozvíjení služeb, mezigenerační solidarity (spolupráce) nebo zapojení seniorů do aktivního života.

Příjem žádostí:

 • Na podatelnu Krajského úřadu kraje Vysočina můžete ve dvou papírových vydáních včetně dokladů posílat žádosti od 16. 10. 2017 do 27. 10. 2017.
 • Do stejného data lze žádost zaslat i elektronickou formou prostřednictvím e‑mailu nebo datové schránky.

Příjemci podpory:

 • Obce kraje Vysočina.

Typy podporovaných projektů:

 • Financování bude zaměřeno na projekty:

  • Koncepčního budování systému služeb pro rodiny (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro rodiny např. zřizování Family Pointů).
  • Koncepčního budování systému služeb pro seniory (poskytování informací, možností setkávat se, zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro seniory).
  • Podpory rodinných vztahů, zdravého životního stylu rodiny a mezigeneračního soužití (semináře, volnočasové aktivity pro celé rodiny, kampaně, přednášky apod.).
  • Podpory slaďování rodinného a pracovního života (kampaně, osvětové aktivity, školení, kurzy, inovativní neinstitucionální formy péče o děti apod.).
  • Podpory služeb prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny (činnosti podporující rodiny v krizi, ohrožené sociálním vyloučením či odebráním dětí, komunitní programy pro osamělé rodiče).
  • Vytváření příležitostí pro podporu mezigeneračního soužití a solidarity.
  • Podpory zapojování seniorů do aktivního života a jejich vzdělávání.
  • Podpory informační a koncepční činnosti v oblasti rodinné a seniorské politiky (tvorba koncepčních dokumentů, informačních kampaní, organizace kulatých stolů apod.).
  • Průzkumů zaměřených na zjišťování potřeb a možných opatření pro zlepšování prostřední pro život rodin s dětmi a seniorů a realizaci souvisejících opatření.

Forma a výše podpory:

 • Finanční podpora jednoho projektu se pohybuje v rozmezí 40 000 Kč – 150 000 Kč.
 • Příspěvek může však činit nejvíce 50 % projektu.

Specifika a omezení:

 • Základními podmínkami projektu je jeho soulad s Programem rozvoje Kraje Vysočina, příp. s dalšími rozvojovými plány a programy a s právními předpisy. Důležité je i využití prostředků v prospěch kraje, reálný rozpočet a schopnost předkladatele realizace a spolufinancování.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru