Přeskočit na obsah

Podprogram 1 Inovační vouchery Karlovarského kraje

Dotace na podporu spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která je založena na transferu znalostí. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány od 24. 5. 2022, 9.00 hodin do 31. 5. 2022, 16.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba typu obchodní společnost (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, klastr, družstvo nebo obecně prospěšná společnost.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora spolupráce podnikatelů s poskytovateli znalostí, která je založena na transferu znalostí.
  • Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí má přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti zejm. malých a středních podniků.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace je 3 000 000 Kč.
  • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit minimálně 10 000 Kč a maximálně 170 000 Kč.
  • Maximální možný podíl dotace na celkových způsobilých nákladech projektu je 100 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel o dotaci může v rámci dotačního podprogramu 1 předložit pouze 1 žádost v rámci jednoho kola příjmu žádostí o dotaci.
  • Žadatelem nemůže být organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru