Přeskočit na obsah

Podprogram na podporu integrace romské menšiny ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vydal výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty, jejichž cílem je podpořit vzdělávací, výchovné, umělecké, kulturní a volnočasové aktivity pro romskou menšinu ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 12. 2. 2015 do 12:00hod.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba, která se zabývá některou z uvedených podporovaných aktivit.
 • Spolek.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Ústav.
 • Nadace nebo nadační fond.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností.
 • Příspěvková organizace města, obce, kraje nebo státu.

Typy podporovaných projektů:

 • Vzdělávání a výchovné aktivity pro romskou menšinu (semináře, školení, přednášky, besedy, vzdělávání dětí, mládeže i dospělých).
 • Umělecké a kulturní aktivity romské menšiny (divadelní představení, koncerty, přehlídky, výstavy, festivaly).
 • Volnočasové aktivity, především ty, jichž se účastní i majorita.
 • Aktivity podporující zvýšení zaměstnanosti u romské menšiny.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 450,000 Kč.
 • Minimální částka podpory na jeden projekt je 25,000 Kč.
 • Maximální částka podpory na jeden projekt je 125,000 Kč.
 • Z této výzvy lze uhradit maximálně 80% celkových způsobilých nákladů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru