Přeskočit na obsah

Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vydal novou výzvu k podávání žádostí o dotace na projekty, jejichž cílem je podpora práce a ochrana dobrovolnické činnosti ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 12. 2. 2015 do 12:00hod.

Příjemci podpory:

 • Spolek.
 • Obecně prospěšná společnost.
 • Ústav.
 • Nadace nebo nadační fond.
 • Účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností.

Typy podporovaných projektů:

 • Koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř příjemců. Jedná se o akreditované dobrovolnictví MVČR.

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 450,000 Kč.
 • Minimální částka podpory na jeden projekt je 50,000 Kč.
 • Maximální částka podpory na jeden projekt je 100,000 Kč.
 • Z této výzvy lze uhradit maximálně 60 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru