Přeskočit na obsah

Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež

Dotaci na poskytování sociálních služeb mohou získat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají sídlo na území České republiky a poskytují tyto služby na území Libereckého kraje. Celková alokace finančních prostředků na projekty realizované v rámci této výzvy je 300 000,- Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 24.7.2014 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, mohou být žadateli registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, kteří mají sídlo na území České republiky a poskytují tyto služby na území Libereckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb dle §62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Forma a výše podpory:

 • Účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.
 • Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 300 000,- Kč.
 • Minimální výše podpory je 20 000,- Kč a maximální výše podpory je 100 000,- Kč.
 • Maximální výše podpory kraje ze způsobilých výdajů je 70 %.
 • Jeden žadatel může podat maximálně 1 žádost do podprogramu v této výzvě.

Specifika a omezení:

 • Podpořeny mohou být pouze ty žádosti o dotaci, ve kterých je splněn bod výzvy “N — ostatní” Odst. 1.
 • Podporovány budou tyto vybrané druhy služeb: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Mohou být podpořeny pouze výše uvedené sociální služby zaregistrované a poskytované před 31.12.2013.
 • Mohou být podpořeny pouze výše uvedené služby organizací, které nejsou financovány z projektu IP5.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru