Přeskočit na obsah

Podprogram rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje — Startovací vouchery

Dotace na podporu činnosti začínajících podnikatelů v Karlovarském kraji pomocí dotace, prostřednictvím níž bude zajištěno vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 9. 2023 (od 9.00 hodin) do 18. 9. 2023 (do 16.00 hodin).

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba podnikající, nebo právnická osoba: 
  • a) začínající podnikatel, který získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání, ke kterému se váže podaná žádost o dotaci, v roce vyhlášení dotačního programu, nebo v roce předcházejícím a oprávnění k předmětu podnikání bylo získáno poprvé (rozhodující je datum vzniku oprávnění uvedené v živnostenském nebo obchodním rejstříku),
   b) podnikatel, který získal podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání, ke kterému se váže podaná žádost o dotaci, před více jak 2 lety maximálně však před 5 lety (rozhodující je datum vzniku oprávnění uvedené v živnostenském nebo obchodním rejstříku).

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotaci lze použít výhradně nákup služeb/kreativního řešení na míru žadateli za účelem zlepšení jeho pozice na trhu (neinvestiční dotace).
 • Žadatel musí být konečným uživatelem výstupů projektu, musí použít projekt pro zkvalitnění vlastních produktů a/nebo činností a mít kapacity pro toto využití.

Forma a výše podpory:

 • Výše dotace v jednotlivém případě (rozumí se jedna žádost) smí činit minimálně 20 000 Kč a maximálně 200 000 Kč. Maximální možný podíl dotace může činit: 
  • a) 80 % celkových uznatelných nákladů projektu v případě začínajících podnikatelů, kteří získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu, nebo v roce předchozím, a oprávnění k předmětu podnikání bylo vydáno poprvé (podnikatelé, kteří mají platné podnikatelské oprávnění max. do dvou let),
  • b) 70 % celkových uznatelných nákladů projektu v případě podnikatelů, kteří získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání před více jak 2 lety maximálně však před 5 lety.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci jednoho kola příjmu žádostí o dotaci.
 • Žadatel nemůže být v rámci tohoto dotačního programu podpořen opakovaně ve stejném předmětu podnikání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru