Přeskočit na obsah

Podprogram zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

Podprogram je zaměřen na péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a na péči o trvalé handicapy, které jsou určeny k odchovným a osvětovým účelům, ale také na osvětovou činnost ve vztahu k veřejnosti. Žadatelem může být subjekt, který zajistí naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se předkládají do 9. 4. 2018.

Příjemci podpory:

  • Fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Typy podporovaných projektů:

  • Péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody.
  • Péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům.
  • Osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů.

Forma a výše podpory:

  • Příspěvek je odvozen z průměrných nákladů na zajištění péče na plochu spádové oblasti stanovenou v Rozhodnutí o povolení k provozování záchranné stanice.
  • Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek místně příslušného sběrného místa.

Specifika a omezení:

  • Zajištěním realizace podprogramu je pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Agentura má zřízena místně příslušná sběrná místa, kterými jsou její regionální pracoviště. Žádosti jsou podávány těmto místně příslušným sběrným místům.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru