Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji

CEN2c8b91_MDF88519
Share Button

Dotaci mohou získat pouze obce v Plzeňském kraji, jejichž obecní úřad je zároveň stavebním úřadem. 

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci je možné podat v termínu od 28. 06. 2021 do 16. 07. 2021.

Příjemce podpory:

 • Obec v Plzeňském kraji, kdy obecní úřad je zároveň stavebním úřadem.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace je přísně účelová a slouží ke krytí nákladů, které obci vzniknou v souvislosti se splněním její povinnosti podle § 135 odst. 6 stavebního zákona nebo s výkonem rozhodnutí vydaným podle § 129 stavebního zákona v případě, kdy je vlastník stavby neznámý.
 • Dotace může být poskytnuta, pouze pokud jsou splněny následující podmínky:
  • a. stavební úřad vydal rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby nebo rozhodnutí o nařízení nutných zabezpečovacích prací podle § 135 stavebního zákona a toto rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné,
  • b. vlastník stavby dobrovolně nesplní povinnost uloženou mu rozhodnutím stavebního úřadu a hrozí nebezpečí z prodlení a stavební úřad postupuje podle § 135 odst. 3 stavebního zákona,
  • c. náklady vynaložené obcí na zaplacení prací stavebnímu podnikateli se obci nepodařilo vymoci po vlastníkovi stavby;
  • d. v případě poskytnutí dotace na výkon rozhodnutí vydaného podle § 129 stavebního zákona musí stavební úřad vydat rozhodnutí o nařízení odstranění stavby a toto musí být pravomocné a vykonatelné.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků činí 500 tis. Kč.
 • Maximální požadovaná částka žádosti o dotaci činí 500 000 Kč.
 • Dotace může činit až 100% z celkových nákladů vynaložených obcí, minimální požadovaná částka je 25 tisíc Kč.
 • O poskytnutí dotace rozhoduje Zastupitelstvo Plzeňského kraje na základě návrhu Rady Plzeňského kraje.

Specifika a omezení:

 • Žadatelé mohou žádat o dotaci na úhradu nákladů, které jim vznikly v období od 01. 01. 2017 a do doby podání žádosti se je přes veškerou snahu nepodařilo vymoci po vlastníkovi stavby.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>