Přeskočit na obsah

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II v Plzeňském kraji

Dotace na snížení emisí z lokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány do 29. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby realizující předmět dotace v rodinném domě umístěném na území Plzeňského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za: 
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný),
  • plynový kondenzační kotel.

Forma a výše podpory:

 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.
 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806.
 • Za rodinný dům je pro účely vyhlášené výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty, a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru