Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

home-589068__340
Share Button

Dotace na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace nebo prostřednictvím zvýhodněného úvěru.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2022 od 9:00 hodin do 16. prosince 2022 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obce a města na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem daru je zvýšení podílu spolufinancování projektů za účelem snížení finančního zatížení žadatelů u projektů realizovaných v oblasti:
    • a) pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace; sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení,
    • b) pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru; dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je stanovena ve výši 4 000 Kč/m2 celkových podlahových ploch bytů nebo domů uvedených v odstavci 1. tohoto článku Pravidel a současně se stanovuje tak, aby byla splněna podmínka minimální spoluúčast žadatele na financování projektu ve výši 15 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat dle Pravidel pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>