Přeskočit na obsah

Poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Dotace na vznik nebo rozšíření bytového fondu obcí, tzn. pořízení nových obecních bytů z nebytových prostor ve vlastnictví žadatele prostřednictvím rekonstrukce, modernizace nebo vestavby stávajících objektů, případně rekonstrukcí bytového prostoru, který není možné v současné době užívat k bydlení, což musí žadatel doložit vyjádřením stavebního úřadu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. května 2024 od 9:00 hodin do 13. prosince 2024 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Obec do 2000 obyvatel na území Středočeského kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelem investiční dotace je vznik nebo rozšíření bytového fondu obcí, tzn. pořízení nových obecních bytů z nebytových prostor ve vlastnictví žadatele prostřednictvím rekonstrukce, modernizace nebo vestavby stávajících objektů, případně rekonstrukcí bytového prostoru, který není možné v současné době užívat k bydlení, což musí žadatel doložit čestným prohlášením.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu Středočeského kraje po celou dobu platnosti tohoto Programu na podporu stanoveného účelu činí 13 000 000 Kč.
  • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace je stanovena ve výši 6 000 Kč/m2 do maximální výměry 50 m² na jednu bytovou jednotku. Maximální celková výměra, na jakou může být dotace požadována v rámci jedné žádosti, je stanovena na 200 m².

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat maximálně jednu žádost z tohoto Programu ve lhůtě stanovené tímto Programem, pokud splňuje podmínky pro podávání žádostí stanovené tímto Programem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru