Přeskočit na obsah

Poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů

Dotace na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory následné péče o vysazené stromy. Tato péče přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2024 od 9:00 hodin do 30. 9. 2024 do 13:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Projekty podpořené ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí – výzva č. 9/2019,
  • Prioritní oblast: 5. Životní prostředí ve městech a obcích,
  • Podoblast: 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích,
  • Podporované aktivity: 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.
 • B) Projekty podpořené ze Státního fondu životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí – výzva č. 4/2021,
  • Prioritní oblast: 5. Životní prostřední ve městech a obcích,
  • Podoblast: 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích,
  • Podporované aktivity: 5.4.A – Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.
 • C) Projekty, které se řadí ke konkrétní aktivitě obnova krajinných prvků (meze, remízy, aleje atd.).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše požadovaného a poskytnutého daru je určena násobkem počtu vysazených stromů v rámci projektu a částky 1 500 Kč na 1 vysazený strom.

Specifika a omezení:

 • Obec podává žádost v návaznosti na konkrétní projekt. Jestliže obec realizuje více projektů, může podat více žádostí v návaznosti na příslušné konkrétní projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru