Přeskočit na obsah

Poskytování darů v oblasti údržby veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí Kraje Vysočina

Dar na úhradu nákladů na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích ve stanoveném rozsahu, tj. sečení pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnic II. a III. tříd, v šíři do 1 metru, v průjezdních úsecích obcí, mohou získat obce na území Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se předkládají do 30 dnů od ukončení realizace údržby veřejných prostranství, nejpozději však do 20. 10. 2015.

Příjemci podpory:

  • Obce na území Kraje Vysočina, na jejímž území se vyskytuje alespoň jeden průjezdní úsek silnic II. nebo III. třídy.

Typy podporovaných projektů:

  • Údržba veřejné zeleně na veřejných prostranství ve stanoveném rozsahu, tj. sešení pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnic II. a III. třídy, v šíři do 1 metru, v průjezdních úsecích obcí, tj. v úsecích vymezených značkami IS 12a “Obec” a IS 12b “Konec obce” a to nejvýše 2 x za vegetační období.

Forma a výše podpory:

  • Kraj bude poskytovat dar na sečení 1 m² maximálně ve výši 1 Kč včetně DPH. Náklady převyšující tuto výši jsou na vrub žadatele.
  • Kraj bude hradit náklady na sečení maximálně 2x za vegetační období, náklady na další sečení jsou na vrub žadatele.
  • Dar bude žadatelům poskytován po realizaci údržby na základě žádosti příjemce.

Specifika a omezení:

  • V případě převysu žádostí nad alokací finančních prostředků vymezených v rozpočtu kraj, má na pořadí žádostí o poskytnutí daru vliv datum přijetí žádosti.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj.

 [mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru