Přeskočit na obsah

Město Louny — Poskytování dotací na projekty v oblasti „Oživení centra města“

Dotace na podporu kultury v centru města a jeho oživení, zvýšení návštěvnosti obyvatel na území města Loun.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2022 do 30. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • O dotaci mohou požádat fyzické a právnické osoby, které zároveň: 
  • a) mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území města Loun,
  • b) jejichž činnost je provozována na území města Loun,
  • c) jejich činnost je vykonávána ve prospěch občanů města Loun.

Typy podporovaných aktivit:

 • Financování projektů v oblasti pořádání kulturních akcí v Rozšířeném centru města.
 • Podpora kultury v centru města a jeho oživení, zvýšení návštěvnosti obyvatel města.
 • Finanční příspěvky budou poskytovány především na pořádání hudebních, divadelních a gastronomických akcí s cílem podpory návštěvnosti centra města.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace města a organizace nebo osoby, kterým již byla poskytnuta dotace z jiné komise nebo finančního výboru.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru