Přeskočit na obsah

Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání

Dotace na podporu podnikání, podporu nových podnikatelských subjektů nebo podporu již stávajících podnikatelských subjektů v lokalitě Městské památkové rezervace města Kadaně.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. června 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, která má sídlo v České republice.
 • Fyzická osoba, která má trvalé bydliště v České republice.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1) Účelem finanční podpory prostřednictvím dotací na podporu podnikání je zlepšit kvalitu a pestrost nabídky stávajících služeb či produktů. Oživit prázdné provozovny ve vymezené lokalitě, přivést podnikatele a zákazníky do památkové rezervace města, a tím zvýšit dostupnost služeb občanům.
 • 2) Účelem dotace je zvýšit rozvoj podnikatelského prostředí v Kadani prostřednictvím stimulace k zakládání nových podnikatelských subjektů, zvyšováním zaměstnanosti obyvatelstva ve formě samostatné výdělečné činnosti fyzických osob, a tím vytvoření podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a zvýšení hospodářské prosperity.
 • 3) Podpora činnosti začínajících a stávajících podnikatelů v Kadani pomocí dotace, prostřednictvím níž bude zajištěno vytvoření podmínek pro úspěšné nastartování jejich podnikatelských aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na tento program činí 800 000 Kč.
 • Finanční prostředky vymezené v čl. II lze použít na úhradu nákladů spojených s vybavením provozovny: 
  • a) dlouhodobého hmotného majetku (movité věci, pokud jejich ocenění je více než 40 000 Kč za jednotku a doba použitelnosti je delší než 1 rok),
  • b) krátkodobého hmotného majetku (movité věci do 40 000 Kč),
  • c) na úhradu školení, kurzu nebo osvědčení k nově zavedené inovaci pořádané akreditovaným zařízením.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jen jednu žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru