Přeskočit na obsah

Město Hradec Králové — Dotační program Calendarium Regina

Program je zaměřen na podporu nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských aktivit, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové. Tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 05. 06. 2023, 08:00 hod. do 26. 06. 2023, do 17:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu významných kulturních, sportovních a společenských aktivit konaných na území města Hradec Králové v období od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.
  Předpokládaný počet akcí, které budou podpořeny a tím zařazeny do cyklu Calendarium Regina, je 25 akcí.
 • Cílem programu je podpora zvláště významných akcí, které svým charakterem naplňují zájmy města definované ve strategických rozvojových dokumentech (zejména v koncepcích rozvoje kultury, sportu a cestovního ruchu) a přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a společenského ducha města Hradec Králové, tím zvyšují kvalitu života jeho obyvatel, významně prezentují dobré jméno města a přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
 • Součástí podpory projektu je udělení záštity města Hradec Králové, které osvobozuje pořadatele od místního poplatku za zábor veřejného prostranství týkajícího se bezprostředně místa konání a doby nezbytné pro přípravu, vlastního konání akce a její likvidace, a dále mu dává právo a povinnost bezúplatně užívat na všech propagačních materiálech a webu znak nebo logotyp města a uvádět město jako hlavního partnera akce.
 • Akce podpořené v programu Calendarium Regina mají právo a povinnost zveřejňovat také logo cyklu Calendarium Regina.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu města pro rok 2024 je 9 000 000 Kč.
 • Výše dotace může maximálně činit 80 % z celkových nákladů na akci.
 • Dotace nebude poskytnuta na investiční náklady.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt – akce může být podpořen pouze v jednom druhu dotačního programu. V případě, že projekt – akce nebude podpořen v dotačním programu Calendarium Regina 2024, může žadatel podat žádost na tentýž projekt v rámci jiného dotačního programu.
 • Součástí poskytnuté záštity nejsou bezúplatné služby Technických služeb Hradec Králové a náklady na pohonné hmoty a asistenci jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru