Přeskočit na obsah

Poskytování příspěvku na financování úroků z úvěru pro předfinancování projektů v Jihočeském kraji

Cílem dotačního programu je umožnit cizím subjektům realizaci evropských projektů s využitím úvěrů u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjček poskytovaných státními fondy (např. SFŽP) a zároveň eliminovat finanční rizika, která jsou spojena s úhradou příslušných úroků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 29. 9. 2017.

Příjemci podpory:

 • Obec do 10 000 obyvatel.
 • Svazek obcí (členem svazku obcí nesmí být obec nad 10 000 obyvatel).
 • Příspěvková organizace — obce a svazky obcí.
 • Komory — Hospodářská komora vč. okresních a regionálních komor, Agrární komora včetně okresních a regionálních komor.
 • Školská právnická osoba, zapsaná ve školském rejstříku.
 • Veřejná a státní vysoká škola.
 • Veřejná výzkumná instituce.
 • Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.
 • Obecně prospěšná společnost či organizace.
 • Zájmové sdružení právnických osob.
 • Spolek.
 • Pobočný spolek.
 • Nadace a nadační fond.
 • Církve, pokud jsou právnickou osobou — Registrovaná církev a náboženská společnost, Svaz církví nebo náboženských společností.
 • Akciová společnost (min. 80% podíl veřejnoprávních právnických osob na základním kapitálu a min. 80% podíl veřejnoprávních právnických osob na hlasovacích právech — s výjimkou společností s majetkovou účastí Jihočeského kraje).
 • Společnost s ručením omezeným (min. 80 % podíl veřejnoprávních osob na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby na hlasovací právech — s výjimkou společností s majetkovou účastí Jihočeského kraje.
 • Vysoká soukromá škola.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace evropských projektů s využitím úvěrů u finančních institucí vlastnících bankovní licenci nebo půjček poskytovaných státními fondy (např. SFŽP) a zároveň eliminace finančních rizik, která jsou spojena s úhradou příslušných úroků.
 • Usnadnění situace cizím subjektům při předfinancování projektů, které chtějí získat dotaci z evropských fondů či jiných evropských dotačních titulů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace grantového programu činí 1 000 000 Kč.
 • Minimální výše příspěvku je  200 000 Kč.
 • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 25 %.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru