Přeskočit na obsah

Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce — OPZ

Dotace na poskytování sociálních služeb a poradenství se zaměřením na rozšiřování služeb s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce, na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. do 1. 12. 2018

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Sociální partneři.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče: 
  • sdílené péče.
  • domácí paliativní péče.
  • podpůrné služby určené pro pečující osoby.
 • Aktivity místních subjektů působících v oblasti sociálního začleňování při koordinaci a síťování sociálních služeb a dalších navazujících služeb a programů.
 • Vzdělávání pracovníků organizací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 180 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 % — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru