Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Kraji Vysočina

shutterstock_154454747.jpg
Share Button

Dotace na podporu rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek, a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 01. 2020 – 31. 10. 2020.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vyjma organizací sdružených ve Všesportovním kolegiu včetně jejich členů).
  • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času.

Typy podporovaných projektů:

  • Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek, a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou.

Forma a výše podpory:

  • Pořadateli krajského kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od 10 000 Kč do 20 000 Kč.
  • Pořadateli vyššího kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od 10 000 Kč do 40 000 Kč.
  • Dotace může činit zároveň maximálně 50 % z celkových prokázaných nákladů soutěže.

Specifika a omezení:

  • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2020 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2020.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>