Přeskočit na obsah

Program na podporu pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež v Kraji Vysočina

Dotace na podporu rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek, a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 01. 2023, 08:00:00 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vyjma organizací sdružených ve Všesportovním kolegiu včetně jejich členů).
 • Právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech působící v oblasti volného času.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpora rozvoje mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže ve formě postupových soutěží a přehlídek, a to z důvodu prohlubování jejich znalostí, dovednosti a zajištění možnosti setkání vrstevníků, kteří se zajímají o stejný obor a to napříč krajem či republikou. 

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč,  maximální výše dotace požadované na jeden projekt je: 
  • u krajských kol 20 000 Kč.
  • u vyšších kol 40 000 Kč.
 • Dotace může činit zároveň maximálně 50 % z celkových prokázaných nákladů soutěže.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2023 a ukončen nejpozději do 30. 11. 2023. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.  Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru