Přeskočit na obsah

Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina

Program je zaměřen na poskytování dotace/příspěvku na provoz z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina. Hlavní cílové skupiny zahrnují především děti z rodin a domácností ohrožených chudobou, materiální nebo potravinou deprivací.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 31. 07. 2023 do 09. 08. 2023 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Školy a školská zařízení, které jsou registrované v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a které jsou evidovány v Rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT.
 • Podporu z OPZ+ lze žádat na následující druhy škol/školských zařízení:
  • školní stravování dětí v mateřských školách (3–7 let),
  • školní stravování žáků základních, středních škol (praktické školy a víceletá gymnázia do 15ti let) a zařízení školního stravování dle příslušné právní úpravy 1 (věková kategorie 3 – 15 let).

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na poskytování dotace/příspěvku na provoz z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji Vysočina. Hlavní cílové skupiny zahrnují především děti z rodin a domácností ohrožených chudobou, materiální nebo potravinou deprivací.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše dotace/příspěvku na provoz na období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025 je stanovena v rámci dílčí alokace pro Kraj Vysočina ve výši 5 817 881,17 Kč.
 • Objem finančních prostředků na období od 1. 9. 2023 do 30. 06. 2024 z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Kraji je stanoven na 2 908 940,58 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může předložit maximálně 1 Žádost.
 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 9. 2023 a ukončena nejpozději dne 15. 7. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru