Přeskočit na obsah

Praha 1 — Dotační program Jednička pro rok 2022 — A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence

Dotační program je zaměřen na podporu širokého spektra sociálních služeb a návazných fakultativních činností určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny občanů Prahy 1. Smyslem a cílem uvedeného programu je podpora rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb a fakultativních činností snížením nákladů na realizaci projektů poskytovatelům sociálních služeb, které by mohla využívat co nejširší skupina občanů z MČ Praha 1.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 1. do 19. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby poskytující dlouhodobě sociální služby na území MČ Praha 1 nebo občanům s trvalým bydlištěm v Praze 1, splňující další podmínky stanovené v tomto dotačním programu, a svou činnost vykonávají v souladu s právním řádem ČR a tedy jsou pověřeny k výkonu činnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Sociální oblast: 
  • 1. Služby sociální prevence.
  • 2. Služby sociální péče.
  • 3. Návazné fakultativní služby.
 • B. Protidrogová prevence: 
  • 1. Kontaktní a poradenské služby.
  • 2. Terénní programy.
  • 3. Ambulantní léčba.
  • 4. Substituční léčba.

Forma a výše podpory:

 • A. Sociální oblast Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 1 na dotace v sociální oblasti: 1 000 000 Kč.
 • B. Protidrogová prevence Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 1 na dotace v oblasti protidrogové prevence: 400 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace nelze přidělit žadatelům v případě nedostatečného předložení dokladů prokazujících využití jakýchkoliv finančních prostředků přidělených MČ Praha 1.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru