Přeskočit na obsah

Praha 1 — Dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže

Dotační program v oblasti podpory vytvoření a zkvalitnění základních podmínek pro aktivity v rámci volného času dětí a mládeže. Snížení nákladů hrazených účastníky, resp. jejich zákonnými zástupci, aby byly pravidelné činnosti nebo jednorázové akce finančně přístupné pro co nejširší skupinu dětí a mládeže především z MČ Praha 1.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. 1.  2024 do 31. 1. 2024. 

Příjemci podpory:

  • Subjekty, které provozují svoji činnost na území Městské části Praha 1, ve výjimečných případech i mimo území městské části, je-li ze žádosti patrné naplnění cílů dotačního programu, a které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou činnost.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vytvoření a zkvalitnění základních podmínek pro aktivity v rámci volného času dětí a mládeže, snížení nákladů hrazených účastníky, resp. jejich zákonnými zástupci, aby byly pravidelné činnosti nebo jednorázové akce finančně přístupné pro co nejširší skupinu dětí a mládeže především z MČ Praha 1.
  • Podpora pravidelné činnosti nebo jednorázových akcí pro organizované skupiny dětí a mládeže z MČ Praha 1.
  • Podpora trávení volného času dětí a mládeže z MČ Praha 1 mimo území MČ Praha 1 nebo i mimo území hl. m. Prahy (např. letní tábory).
  • Podpora vzniku nových klubů pro mládež, podpora provozu stávajících klubů pro mládež a umožnění trávení volného času s eliminací negativních vlivů v centrální části hl. m. Prahy.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
  • Objem finančních prostředků vyčleněných na program: 2 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Žádosti nemohou podávat organizační složky státu a územní samosprávně celky nebo organizace, které jsou placeny z koncesionářských poplatků. Finanční prostředky v rámci dotačního programu nesmí být použity k financování akce pořádané politickou stranou či její stranickou (např. mládežnickou) organizací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru