Přeskočit na obsah

Praha 14 — Dotační program na podporu kultury, sportu, volného času, MA 21 Globálních témat

Dotace na podporu kvalitního udržitelného života a komunitního rozvoje území MČ P14.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 1. do 31. 1. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba či právnická osoba, jež vyvíjí činnost v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, nebo realizuje aktivity v rámci MA 21 nebo globálních témat pro cílové skupiny občanů MČ P14.

Typy podporovaných aktivit:

  • Kultura a umělecká činnost.
  • Sport, tělovýchova a volný čas.
  • Aktivity a osvěta k tématům MA 21, udržitelného rozvoje, komunitního života a globální odpovědnosti.

Forma a výše podpory:

  • Dotace – peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ P14 na realizaci projektů v maximální výši 50 000 Kč na jednu žádost.

Specifika a omezení:

  • Dotace lze čerpat na úhradu nákladů/výdajů vzniklých od prvního dne zahájení projektu do posledního dne jeho ukončení, nejdéle však na úhradu nákladů vzniklých během běžného roku, tj. od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 včetně a uhrazených do 31. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru