Přeskočit na obsah

Praha 15 — Dotační program č. I – podpora sportu dětí a mládeže

Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků na podporu sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 v dětských a mládežnických věkových kategoriích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 5. 2023 do 14. 5. 2023 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o programovou dotaci může být jakákoliv organizace se zaměřením na sportovní činnost vykonávanou na území hlavního města Prahy a v souladu s platnou právní úpravou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je poskytnutí finančních prostředků na podporu sportovních aktivit občanů Městské části Praha 15 v dětských a mládežnických věkových kategoriích (tj. ve věku do 18 let) realizovaných u sportovních organizací na území hlavního města Prahy, která je koncipována jako adresný příspěvek pro zajišťování jejich sportovního vyžití.
 • Programová dotace může být využita výhradně na náklady, které vznikly v roce 2023 v oblastech — vlastní sportovní činnost, nájem sportovních ploch, nákup sportovního materiálu a vybavení, pořádání sportovních turnajů a akcí, sportovní soustředění, odměny kvalifikovaných trenérů a lektorů (doložená kvalifikace, pracovní smlouva, IČ apod.), zvyšování kvalifikace trenérů a lektorů.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu Městské části Praha 15 činí Program č. I – 1 200 000 Kč, přičemž výše jednotlivé dotace bude určena výpočtem na základě výkazu členské základny.

Specifika a omezení:

 • Žádost o programovou dotaci se předkládá v jednom vyhotovení a musí k ní být připojeny následující
 • přílohy:
  • a) Fotokopie výpisu z obchodního či jiného příslušného rejstříku.
  • b) Fotokopie oprávnění zastupovat žadatele.
  • c) Čestné prohlášení organizace. 
  • d) Tabulka výkazu členské základny dle příslušného programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru