Přeskočit na obsah

Praha 2 — Dotační program na podporu prevence kriminality

Dotace na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2024 do 28. 3. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2 od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2025, a to v následujících tematických určeních podpory:
 • Primární prevence
  • podpora nízkoprahových klubů pro děti a mládež (specifická práce s ohroženou mládeží), jak se zaměřením na využití volného času, tak podpory pro zvyšování jejich právního vědomí a snížení jejich rizikového chování.
 • Sekundární prevence
  • specifické programy pro rizikové skupiny osob, služby sociální pomoci (krizová centra), péče o děti a mládež opouštějící ústavní zařízení, služby a poradenství pro osoby bez domova, služby pro pomoc osobám ohroženým domácím násilí.
 • Terciární prevence
  • práce s pachateli trestné činnosti, kterým byl uložen alternativní trest, projekty na pomoc obětem trestné činnosti.
 • Další projekty zaměřené na oblast prevence kriminality např. v oblasti situační prevence, prevence zaměřené na seniory, apod.

Forma a výše podpory:

 • Objem předpokládaných finančních prostředků pro tento program v rozpočtu 2024 je 625 000 Kč.
 • Žádat lze o dotaci do maximální výše příspěvku 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 5 měsíců od konečného termínu lhůty pro jejich podání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru