Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 2 – Dotační program na podporu prevence kriminality

istockphoto-1133835310-170667a
Share Button

Dotace na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2022 do 1. 4. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2 od   1. 1. 2022 do 31. 3. 2023, a to v následujících tematických určeních podpory:

 • Primární prevence
  • podpora nízkoprahových klubů pro děti a mládež (specifická práce s ohroženou mládeží), jak se zaměřením na využití volného času, tak podpory pro zvyšování jejich právního vědomí a snížení jejich rizikového chování.
 • Sekundární prevence
  • specifické programy pro rizikové skupiny osob, služby sociální pomoci (krizová centra), péče o děti a mládež opouštějící ústavní zařízení, služby a poradenství pro osoby bez domova, služby pro pomoc osobám ohroženým domácím násilí.
 • Terciární prevence
  • práce s pachateli trestné činnosti, kterým byl uložen alternativní trest, projekty na pomoc obětem trestné činnosti.
 • Další projekty zaměřené na oblast prevence kriminality např. v oblasti situační prevence, prevence zaměřené na seniory, apod.

Forma a výše podpory:

 • Objem předpokládaných finančních prostředků pro tento program v rozpočtu 2022 je 580 000 Kč.
 • Žádat lze o dotaci do maximální výše příspěvku 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 5 měsíců od konečného termínu lhůty pro jejich podání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>