Přeskočit na obsah

Praha 2 — Dotační program na podporu prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

Program je zaměřen na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 3. 2024 do 28. 3. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty. Forma právní subjektivity není pro poskytnutí dotace podstatná.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu preventivních aktivit v dané oblasti na Praze 2 od   1. 1. 2023 do 31. 3. 2024, a to v následujících tematických určeních podpory: 
  • Primární prevence
   • systémy komplexní a dlouhodobé primární prevence, aktivity zaměřené především na starší školní děti a mládež, propagační a výchovně vzdělávací akce pro veřejnost, práce s rodiči dětí v mateřských školách.
  • Sekundární prevence
   • včasná diagnostika, intervence a poradenství, programy pro již zasaženou populaci, práce s rodinami, které jsou zasaženy závislostí (rodinné terapie), s dětmi závislých rodičů, s matkami (ex)uživatelkami, substituční programy, sociální terénní práce a následný servis (nízkoprahový klub).
  • Další projekty, které vhodně doplňují systém péče o osoby ohrožené sociálně patologickými jevy. Pro účely tohoto vyhlášení se za skupiny rizikových osob považují osoby ohrožené užíváním návykových látek, gamblingem, rizikovým (nadměrným) užíváním internetu a kyberšikanou.

Forma a výše podpory:

 • Objem předpokládaných finančních prostředků pro tento program v rozpočtu na rok 2024 je 450 000 Kč.
 • Žádat lze o dotaci do maximální výše příspěvku 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 5 měsíců od konečného termínu lhůty pro jejich podání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru