Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 2 – Dotační program pro oblast sociální a sociálně zdravotní

istockphoto-1295849229-170667a
Share Button

Dotace na podporu sociálních a sociálně zdravotních programů, určených občanům Prahy 2.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. dubna 2022, 13:30 hodin.

Příjemci podpory:

 • Fyzická i právnická osoba, která je registrována v souladu s právním řádem ČR a která splňuje stanovené podmínky pro příslušnou činnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Programy a služby pro rodiny s ohroženými dětmi.
  • (Komplexní a intenzivní poradenství nebo terapie pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé psychosociální situaci a jsou orgánem sociálně-právní ochrany dětí vyhodnoceny jako ohrožené. Aktivity projektu musí být zaměřeny na pomoc a podporu dětí nebo rodiny jako celku).
 • 2. Podpůrné programy pro seniory, zejména pro osamělé seniory se sníženou soběstačností, podporující možnost setrvání v domácím prostředí.
  • (Podpůrnými programy se rozumí aktivity doplňující a navazující registrované sociální služby, které přispívají k možnosti seniorů s omezenou soběstačností nadále setrvat v domácím prostředí, podporují relativní soběstačnost a zachování sociálních vazeb. Podpora není určena sociálním službám definovaným v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
 • 3. Komplexní poradenské služby pro občany v tíživé životní situaci, bez zvláštního vymezení cílové skupiny.
  • (Odborné a individuální poradenské služby se širokým tematickým zaměřením pro zvládání nejrůznějších náročných životních situací).
 • 4. Programy rehabilitační a terapeutické péče pro občany s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením.
  • (Podpora je určena zejména na aktivity svépomocných skupin, pacientských spolků a organizací poskytujících oporu pečujícím osobám).

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v návrhu rozpočtu městské části Praha 2 na daný program pro příslušný rozpočtový rok

 • Objem předpokládaných finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu městské části Praha 2 pro rok 2022 pro tento dotační program činí 900 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě:
  • Žádat lze o dotaci do maximální výše příspěvku 150 000 Kč. 

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat pouze jednu žádost o financování jednoho projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>