Přeskočit na obsah

Praha 21 — Programy pro poskytování dotací

Programové dotace představují záměr městské části podpořit vybranou oblast aktivit v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, školství a životního prostředí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 12. 2023 do 8. 1. 2024.

Příjemci podpory:

  • a) Právnická osoba, která je registrována v souladu s platným právním řádem ČR. Jde o spolky, nadace, nadační fond, obecně prospěšné společnosti, tělovýchovné jednoty, neziskové organizace církve nebo další organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání,
  • b) fyzická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • Programové dotace představují záměr městské části podpořit vybranou oblast aktivit v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit, školství a životního prostředí.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu městské části Praha 21 na programové dotace v roce 2024 je 700 000 Kč (jednotlivé žádosti nesmí přesáhnout 50 tis. Kč). Žadatel může předložit nejvýše tři projekty v rámci dotačních programů v celkovém součtu jednotlivých žádostí nepřesahující částku 50 tis. Kč.
  • Žádosti o dotaci do 50 tis. Kč (včetně) schvaluje rada městské části a nad 50 tis. Kč zastupitelstvo.

Specifika a omezení:

  • Příjemce dotace je povinen uvádět na propagačních materiálech, že je akce podpořena městskou částí Praha 21 i s využitím loga městské části.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru