Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 6 – Dotační program na podporu ekologických aktivit pro rok 2021

kromeriz_podzamecka11_67
Share Button

Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoroční dotační program v oblasti ekologických aktivit, jehož cílem je vytváření podmínek pro rozvoj ekologických činností v rámci vyhlášených dotačních témat.

Příjem žádosti:

  • Žádosti budou přijímány do 26. 03. 2021 .

Příjemce podpory:

  • Subjekty, které působí v oblasti ekologických aktivit na území Městské části Praha 6, včetně fyzických osob, tak i nestátní neziskové právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Priority městské části Praha 6: hospodaření s vodou (děšťovka, šedá voda, zadržování vody v krajině)

  • 2. Příspěvek na vylepšení a úpravy veřejných prostranství, veřejně přístupné zeleně, příspěvek na úklid, údržbu a drobný mobiliář žadatelům, kteří prokazatelně pečují vlastními silami o výše uvedená místa.
  • 3. Ekologická výchova, veřejná zeleň, ochrana přírody.
  • Komplexní vzdělávací projekty zaměřené na prioritní témata – ekologicky výchovné a vzdělávací programy v souladu s koncepcí Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty -školní zahrady a zelené učebny, budování a péče o naučné stezky a tabule.
  • 4. Volné téma např. Přírodovědné procházky, zapojení veřejnosti do ochrany životního prostředí, podpora užití hospodářských zvířat a blanokřídlých opylovačů k údržbě luk, rekonstrukce a výsadba sadů a stromořadí).
  • 5. Dřeviny (výsadba nových dřevin, údržba vzrostlých dřevin).

Forma a výše podpory:

  • Na témata 1. – 5. se předpokládá rozdělení částky 700 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden projekt bude 100 tis. Kč s povinnou spoluúčastí ve výši 10% z požadované částky.

Specifika a omezení:

  • Žádosti a projekty se předkládají pouze formou on-line služby – http://www.praha6.cz/granty/

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>