Přeskočit na obsah

Praha 6 — Dotační program na podporu obnovy památkově významného objektu či souboru

Cílem Památkové dotace Městské části Praha 6 je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. 5. 2022 a bude ukončena dne 23. 5. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památkově významných objektů na území MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem grantového programu v oblasti památkové péče je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou: 
  • a)    nemovitostí – kulturní památkou na území MČ P6 (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o stání památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
  • b)    nemovitostí v Pražské památkové rezervaci, ve vesnické památkové rezervaci Ruzyně či v památkových zónách v MČ P6, která je významná a důležitá z hlediska památkové péče a uplatnění ve veřejném prostoru,
  • c)    movitou věcíkulturní památkou na veřejně přístupném místě na území MČ P6 (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o stání památkové péči, ve znění pozdějších předpisů),
  • d)    významným objektem nebo jeho částí, který není nemovitou kulturní památkou, není v památkové rezervaci ani v památkové zóně, ale je důležitý z hlediska památkové péče a uplatnění ve veřejném prostoru.

Forma a výše podpory:

 • Památkovou dotaci lze poskytnout maximálně do výše 65 % z celkových uznatelných nákladů památkové obnovy.
 • Maximální výše dotace je dána celkovou částkou 720 tis. Kč  zařazenou do návrhu rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2022.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na každý objekt podat pouze jednu žádost, ve které specifikuje rozsah prací, na které žádá Památkovou dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru