Přeskočit na obsah

Praha 6 — Památková dotace Městské části Praha 6 vlastníkům památkově významných objektů či souborů

Cílem Památkové dotace Městské části Praha 6 je motivovat vlastníky památkově významných objektů dle bodu I těchto Zásad  k účinnější ochranně těchto objektů a tím přispět k udržení historické hodnoty čtvrti.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude zahájen 3. 4. 2023 v 0:00 hodin a ukončen 16. 4. 2023 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci památkově významných objektů na území MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem grantového programu v oblasti památkové péče je zachování či obnova památkové hodnoty a podstaty hmotných objektů, které jsou: 
  • a)    nemovitostí – kulturní památkou na území MČ P6 (§ 2 zákona č. 20/1987 Sb., o stání památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR,
  • b)    nemovitostí, která neníkulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale  je důležitá a významná z hlediska památkové péče a uplatnění ve veřejném prostoru.
 • Památkovou dotaci lze v roce 2023 poskytnout na stavební a restaurátorské práce související s výše uvedeným účelem (zejména se jedná o opravy střech, fasád, oken a dveří a ostatních konstrukcí uplatňujících se do veřejného prostoru, případně provedení záchranných zásahů statiky objektu).

Forma a výše podpory:

 • Památkovou dotaci lze poskytnout maximálně do výše 65 % z celkových uznatelných nákladů památkové obnovy.
 • Maximální výše dotace je dána celkovou částkou 750 tis. Kč zařazenou do rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2023. Případné rozdělení této částky je uvažováno  ve větších částkách.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může na každý objekt podat pouze jednu žádost, ve které specifikuje rozsah prací, na které žádá Památkovou dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru