Přeskočit na obsah

Praha 6 — Dotační program — Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením

Dotace na podporu vzniku a realizace jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí bude od 31. 03. 2023 0:00 h do 25. 04. 2023 23:59 h. 

Příjemce podpory:

 • OSVČ (fyzické osoby s IČ).
 • Právnické osoby.
 • Firmy.
 • Neziskové organizace (zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy).
 • Příspěvkové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem a prioritou programu je:

  • Podpořit vznik a realizaci jednorázových i dlouhodobých sportovních aktivit určených pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
  • Rozšířit stávající nabídku sportovních aktivit pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
  • Přispět k integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti.
  • Nabídnout takové aktivity, které podpoří jejich začleňování, zvýší jejich společenské kontakty, poskytnou možnosti interakce napříč všemi věkovými skupinami.
  • Nabídnout seniorům a osobám se zdravotním postižením z Prahy 6 možnosti sportovního vyžití, které jim umožní:
   • smysluplně strávit volný čas,
   • rozvíjet mezilidské vztahy,
   • rozvíjet talent a schopnosti,
   • podpořit kladný vztah ke sportu,
   • upevňovat zdraví a zdravý životní styl,
   • integraci v rámci celé společnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované i přidělené dotace je 10 000 Kč na projekt.
 • Maximální výše požadované i přidělené dotace je 80 000 Kč na projekt. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Spoluúčast (kofinancování) žadatele není povinná, ale bude zohledněna v hodnocení žádosti.
 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků určených na tento dotační program: 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Příspěvek musí být vyčerpán nejpozději do 31. 12. 2023, pokud s ohledem na odůvodněné potřeby smluvního partnera nebude ve smlouvě stanoveno jinak.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru