Přeskočit na obsah

Praha 6 — Dotační program v oblasti sociálních a návazných služeb

Dotace v oblasti sociálních a návazných služeb mohou získat nestátní neziskové právnické osoby, které působí v oblasti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 6.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 31. 12. 2021.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové právnické osoby, vzniklé v souladu s právním řádem ČR, které působí v oblasti sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

 • Sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
 • 1. Sociální služby — žádost lze podat na podporu zejm. těchto služeb (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)
  • osobní asistence, denní stacionář, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, raná péče, azylové domy, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, nízkoprahové denní centrum , sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Zařazeny budou žádosti zaměřené na tyto cílové skupiny osob, které žijí na území Městské části Praha 6, rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním, smyslovým, kombinovaným), osoby bez přístřeší.
 • 2 Návazné služby
  • Aktivizační programy pro seniory.
  • Doprava seniorů a osob se zdravotním postižením odkázaných na individuální dopravu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace činí 10 tis. Kč.
 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků ro rok 2022 je dle návrhu rozpočtu.

Specifika a omezení:

 • Nebudou podpořeny žádosti, které poskytují pomoc občanům z městských částí Řepy, Nebušice, Suchdol, Přední Kopanina a Lysolaje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru