Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

Dotační program je zaměřen na podporu škol se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha, konkrétně na zkvalitnění výuky cizího jazyka a komunikačních schopností žáků ZŠ formou podpory kvalifikovaných rodilých mluvčích.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 24. 06. 2024 do 1. 10. 2024.

Příjemci podpory:

  • Základní školy MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka a komunikačních schopností žáků ZŠ formou podpory kvalifikovaných rodilých mluvčích.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody rodilého mluvčího podle počtu kvalifikovaně odučených hodin cizího jazyka až do výše 200 Kč za 1 vyučovací hodinu.

Doplňující informace:

Podmínky pro poskytnutí dotace:

  • Vyplnění elektronické žádosti a projektu se jménem pedagoga, názvem předmětu, označením ročníku, počtem hodin výuky týdně, počtem hodin s příspěvkem z Programu podpory výuky cizích jazyků, informacemi o spolupráci s pedagogem a samostatnou přílohou s kopií kvalifikačních dokladů. Elektronickou žádost je třeba následné vytisknout, podepsat, naskenovat a vložit jako elektronickou přílohu k žádosti v modulu Elektronické dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru