Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 1.C Podpora rodilých mluvčích v ZŠ

Dotační program je zaměřen na podporu škol se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha, konkrétně na zkvalitnění výuky cizího jazyka a komunikačních schopností žáků ZŠ formou podpory kvalifikovaných rodilých mluvčích.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 20. 06. 2022 do 03. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Základní školy MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Mzdové náklady učitelů včetně zákonných odvodů. Příspěvek je určen na navýšení osobního příplatku nebo poskytnutí odměny těmto pedagogům do výše dvou třetin obvyklých nákladů na pedagoga.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody rodilého mluvčího podle počtu kvalifikovaně odučených hodin cizího jazyka až do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.

Doplňující informace:

  • Podmínky pro poskytnutí dotace:
    Vyplnění elektronické žádosti a projektu se jménem pedagoga, názvem předmětu, označením ročníku, počtem hodin výuky týdně, počtem hodin s příspěvkem z Programu podpory výuky cizích jazyků, informacemi o spolupráci s pedagogem a samostatnou přílohou s kopií kvalifikačních dokladů. Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru