Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 1.D Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v ZŠ

Dotační program je zaměřen na podporu škol se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha, konkrétně na oblasti rozvoje podpory výuky cizích jazyků, zahraničních studijních pobytů a letních jazykových táborů, mezinárodní spolupráce a komunitních funkcí školy.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o finanční podporu lze podat od 24. 06. 2024 do 1. 10. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují schválený předmět v cizím jazyku.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem je zkvalitnění výuky cizího jazyka formou integrované výuky předmětu a cizího jazyka.
  • Cílovou skupinou jsou kvalifikovaní učitelé ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, kteří vyučují schválený předmět v cizím jazyku.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek formou navýšení prostředků na platy a zákonné odvody učitelů podle počtu kvalifikovaně odučených hodin schválených předmětů vyučovaných v cizím jazyku až do výše 200 Kč za 1 vyučovací hodinu.

Specifika a omezení:

  • Podmínky pro poskytnutí dotace:

    Vyplnění elektronické žádosti a projektu s názvem předmětu, označením ročníku, počtem hodin výuky týdně, počtem hodin s příspěvkem z Programu podpory výuky cizích jazyků, jménem pedagoga a samostatnou přílohou s kopií kvalifikačních dokladů. Elektronickou žádost je třeba následné vytisknout, podepsat, naskenovat a vložit jako elektronickou přílohu k žádosti v modulu Elektronické dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru