Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT – 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

shutterstock_144343411.jpg
Share Button

Dotační program je zaměřen na podporu škol se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha, konkrétně na oblasti rozvoje podpory výuky cizích jazyků, zahraničních studijních pobytů a letních jazykových táborů, mezinárodní spolupráce a komunitních funkcí školy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu lze podat do 01. 10. 2021.
 • 1 H – Žádost o podporu rozvoje studijních předpokladů lze podat v termínu do 1. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být statutární zástupce školy, případně jím pověřený pracovník.

Typy podporovaných projektů:

 • 1.A – Zahraniční studijní pobyty žáků základních škol Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
 • 1.B – Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, s podmínkou trvalého pobytu žáků v MČ Praha 6.
 • 1.C- Podpora podmínek pro výuku cizích jazyků rodilým mluvčím v základních školách. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
 • 1.D – Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v základních školách. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
 • 1.G  – Zahraniční studijní pobyty žáků navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, s podmínkou trvalého pobytu žáků v MČ Praha 6.
 • 1.H – Rozvoj studijních předpokladů žáků základních škol. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, s podmínkou trvalého pobytu žáků 8. a 9. ročníku v MČ Praha 6.
 • 3.A  – Účast škol v mezinárodní spolupráci Určeno pro mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Forma a výše podpory:

 • 1 A – Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 5 350 000 Kč. 
  • Finanční dotace škole dle počtu účastníků až do výše 90% nezbytně nutných nákladů.
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek do maximální výše 6 000 Kč na 1 žáka.
 • 1 B - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 300 000 Kč.
  • Finanční dotace škole dle počtu účastníků cílové skupiny až do výše 70% nezbytně nutných nákladů.
 • 1 C  - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 2 600 000 Kč.
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek, stanovených v bodu č. 7, a dle kritérií bodu č. 4, maximálně však do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
 • 1 D - Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 620 000 Kč.
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek, stanovených v bodu č. 7, a dle kritérií bodu č. 4, maximálně však do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
 • 1 G  Zahraniční studijní pobyty žáků základních škol navštěvujících výuku.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 900 000 Kč.
  • Finanční dotace škole dle počtu účastníků cílové skupiny až do výše 90% nezbytně nutných nákladů.
 • 1 H Rozvoj studijních předpokladů žáků základních škol v oblasti jazykového vzdělávání.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 30 000 Kč.
 • 3.A  Účast škol v mezinárodní spolupráci.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 400 000 Kč.
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek, stanovených v bodu č. 7, a dle kritérií bodu č. 4, maximálně však do výše 70% nákladů. 

Specifika a omezení:

 • Žádosti se podávají výhradně prostřednictvím on-line služby eDotace.
 • V případě, že dotace, nebo její část, nebude vyčerpána na schválený účel, vrátí žadatel dotaci, nebo její část, zpět do rozpočtu MČ Praha 6, a to po vyzvání Odborem školství a kultury ÚMČ Praha 6.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>