Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 1.D Výuka v cizích jazycích v ZŠ

Dotační program je zaměřen na podporu škol se sídlem v MČ Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo hlavní město Praha, konkrétně na oblasti rozvoje podpory výuky cizích jazyků, zahraničních studijních pobytů a letních jazykových táborů, mezinárodní spolupráce a komunitních funkcí školy.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o finanční podporu lze podat do 03. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být statutární zástupce školy, případně jím pověřený pracovník.

Typy podporovaných projektů:

 • 1.A — Zahraniční studijní pobyty žáků základních škol Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
 • 1.B — Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, s podmínkou trvalého pobytu žáků v MČ Praha 6. ( Lhůta pro podání žádosti — do 1. června 2022).
 • 1.C- Podpora podmínek pro výuku cizích jazyků rodilým mluvčím v základních školách. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
 • 1.D — Výuka schválených předmětů v cizích jazycích v základních školách. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
 • 1.G  — Zahraniční studijní pobyty žáků navštěvujících výuku Dalšího cizího jazyka. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, s podmínkou trvalého pobytu žáků v MČ Praha 6.
 • 1.H — Rozvoj studijních předpokladů žáků základních škol. Určeno pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, s podmínkou trvalého pobytu žáků 8. a 9. ročníku v MČ Praha 6.( Lhůta pro podání žádosti — do 1. listopadu 2022)
 • 3.A  — Účast škol v mezinárodní spolupráci Určeno pro mateřské a základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
 • 4.A — Aktivity pro rodiče a přátele školy. Finanční příspěvek na společné projekty mateřských nebo základních škol, jejichž zřizovatelem
  je MČ Praha 6, a místní komunity. (Lhůta pro podání žádosti — do 1. února 2022).
 • 4.B Celoroční zájmové aktivity pro děti a mládež. Podpora účelového využívání volného času dětí a mládeže nad rámec vzdělávacích programů mateřských a základních škol a víceletých gymnázií.( Lhůta pro podání žádosti — do 1. února 2022).
 • 4.C Programy pro seniory. Podpora aktivního odpočinku a vzdělávacích programů pro seniory v součinnosti s mateřskými a základními školami nebo víceletými gymnázii, včetně zapojení dětí a žáků.( Lhůta pro podání žádosti — do 1. února 2022).
 • 4.D Ostatní aktivity a programy rozvíjející komunitní funkci škol.(Lhůta pro podání žádosti — do 1. února 2022).

Forma a výše podpory:

 • 1 A — Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 5 450 000 Kč. 
  • Finanční dotace škole dle počtu účastníků až do výše 90% nezbytně nutných nákladů.
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek do maximální výše 6 000 Kč na 1 žáka.
 • 1 B — Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 250 000 Kč. 
  • Finanční dotace škole dle počtu účastníků cílové skupiny až do výše 70% nezbytně nutných nákladů.
 • 1 C  — Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 2 900 000 Kč. 
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek, stanovených v bodu č. 7, a dle kritérií bodu č. 4, maximálně však do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
 • 1 D — Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 700 000 Kč. 
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek, stanovených v bodu č. 7, a dle kritérií bodu č. 4, maximálně však do výše 250 Kč za 1 vyučovací hodinu.
 • 1 G  Zahraniční studijní pobyty žáků základních škol navštěvujících výuku. 
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 900 000 Kč.
  • Finanční dotace škole dle počtu účastníků cílové skupiny až do výše 90 % nezbytně nutných nákladů.
 • 1 H Rozvoj studijních předpokladů žáků základních škol v oblasti jazykového vzdělávání. 
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 100 000 Kč.
  • Finanční dotace škole dle počtu žáků cílové skupiny na pokrytí školou hrazených nákladů na úspěšné složení standardizovaných jazykových zkoušek, uvedených v Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 24156/2019, úrovně znalostí A2 nebo vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, až do výše 100 %.
 • 3.A  Účast škol v mezinárodní spolupráci. 
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 400 000 Kč.
  • Dotaci lze škole poskytnout v případě splnění podmínek, stanovených v bodu č. 7, a dle kritérií bodu č. 4, maximálně však do výše 70 % nákladů. 
 • 4.A Aktivity pro rodiče a přátele školy. 
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 400 000 Kč.
 • 4.B Celoroční zájmové aktivity pro děti a mládež. 
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 200 000 Kč.
  • Dotaci lze poskytnout podle počtu účastníků ve výši 40% příspěvku rodičů na každého z účastníků.
 • 4.C Programy pro seniory. 
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 200 000 Kč.
 • 4.D Ostatní aktivity a programy rozvíjející komunitní funkci škol. 
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 50 000 Kč.

 

Specifika a omezení:

 • V případě, že dotace, nebo její část, nebude vyčerpána na schválený účel, vrátí žadatel dotaci, nebo její část, zpět do rozpočtu MČ Praha 6, a to po vyzvání Odborem školství ÚMČ Praha 6.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru