Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6. 

Příjem žádosti:

  • Žádosti s projektem lze podat do 1. 11. 2022.

Příjemci podpory:

  • Základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Cílem je rozvoj individuálních studijních předpokladů žáků ZŠ formou příspěvku na standardizované jazykové osvědčení.
  • Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. ročníků s trvalým pobytem v MČ Praha 6, kteří si plní povinnou školní docházku v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Forma a výše podpory:

  • Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek, úrovně znalostí A2 nebo vyšší až do výše 100 %.

Specifika a omezení:

  • Podmínky pro poskytnutí dotace:
    1. Vyplnění elektronické žádosti a projektu se jménem žáka, názvem jazykové zkoušky s označením úrovně znalostí, výší finančních nákladů s uvedením ostatních zdrojů financování a samostatnými přílohami s adresami trvalého pobytu žáků a kopiemi osvědčení. Její následné vytištění, podepsání, naskenování a vložení jako elektronické přílohy k žádosti v modulu Elektronické dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru