Přeskočit na obsah

Praha 6 OTEVŘENÝ SVĚT — 1. H Rozvoj studijních předpokladů – certifikáty

Dotace na podporu výuky cizích jazyků a složení standardizovaných zkoušek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se sídlem v Městské části Praha 6 je možné čerpat až do výše 50 000 Kč.

Příjem žádosti:

  • Žádosti s projektem lze podat do 1. listopadu 2016 výhradně po registraci a přihlášení žadatele v prostředí on-line služby Elektronické granty (Dotační programy) na stránkách MČ Prahy 6.

Příjemci podpory:

  • Základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zaměřené na výuku cizích jazyků s následným složením standardizovaných jazykových zkoušek úrovně znalostí A2 nebo B1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše finanční podpory dotačního programu Otevřený svět 2015 je 9 650 000 Kč, pro podporu grantové oblasti 1. H žákovské certifikáty (ZŠ) je vyčleněno 50 000 Kč.
  • Finanční příspěvek pro ZŠ na pokrytí nákladů souvisejících s úspěšným složením standardizovaných jazykových zkoušek může být až 100%.
  • Výši finančního příspěvku schvalují orgány Městské části Praha 6 po projednání v Komisi pro výchovu a vzdělávání Rady Městské části Praha 6.

Specifika a omezení:

  • Podporovány budou pouze školy se sídlem v Městské části Praha 6, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 6 nebo Hlavní město Praha.
  • Podmínkou přidělení dotace je zapojení žadatele do některé z činností v rámci projektu „Veřejná služba“.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru